Email - halova.zuzana@centrum.cz - Tam mi můžete psát dotazy, nápady, hodnocení, ...

Zet

8. března 2014 v 16:10 | Zuzana |  Zet

Zábava
mrzutost.

Zabaviti
něco, viz:dražba.

Zabíjeti
zabíti, zlé znamení.

Zábradlí,
podpora.

Záclony
spuštěné, zatažené, nemoc, též opuštěnost,
záclony vytahovati, veselost.

Zácpa,
nepříjemnost.

Začátek,
větší dobrý konec.

Záda,
zadní část něčeho viděti, hněv.

Záděry
na prstech míti, nepřátelství

Záducha
zádušný kašel míti, zdraví.

Zahálka
na zahálce býti, práce

Záhon
radost

Zahrada
užitek

Zahradník
zahradnice, změna

Záchod
užitek

Zajatec
vit: zatčení

Zaječí
pysk, strach

Zaječí
sádlo, domácí léčení pomůže

Zájezdní
hostinec, obchodní cesta

Zajíc
když přes cestu běží, neštěstí
zajíc když panáčkuje, dráždění
zajíce za uši nebo za nohy držeti, zdar
zajíce stříleti, zabitého zajíce viděti, drahé choutky
zajíc když běží po ulici, požár
zajíců viděti mnoho, bázlivost
zajíce bílého viděti, smrt pod širým nebem.

Zajíček
(velikonoční), dar

Zákal
na oku, operace.

Základní
kámen, základy domu, šťastný počátek.

Zákony
zákoník, styk s úřady

Zakopati
něco, pohřeb

Zákopník
zákopy viděti, dělati, nástraha

Zakopnouti,
smích

Zakuklence
viděti, zajemství.

Záletník
zálety, nevěra.

Zalévati
vit: kropiti.

Zálohu
žádati, obdržeti, nedostatek.

Záložna
vybízí ke spořivosti

Zámečník
krádež

Zámek
otvírati, loupež
zámek zavírati, cesta
zámek visací na dveřích, zbytečná návštěva
zámek olejem mazati, žárlivost
zámek rezavý viděti, zlé znamení
zámek na dva západy, druhá svatba

Zámek
(budova), viz: palác.

Zamilovaným
Býti nerozum

Zámotek
viz: kokon.

Zamrzlou
vodu viděti, viz: led

Zamrzlíka
hráti, utrpíš škodu

Zánět
(zápal) jakýkoliv, zdraví

Západ
slunce viděti, blažená smrt
na západ se ubírati, cesta ke zkáze

Zápach
cítiti, zrada

Zápalky
viz: sirky

Zapírati
uslyšíš smutnou pravdu

Záplata
záplatovati, dostaneš zaplaceno

Zápicník
pokuta, trest

Zapovězeného
něco, nevěra.

Záři
velkou viděti, dobré znamení
záři krvavou viděti, zlé znamení

Zármutek
veselost

Zasnoubení
viz: snoubenci

Zaspati
zmeškaná příležitost

Zastavárna
pomoc v nouzi

Zastávka
viz: stanice

Zástěru
bílou viděti, míti, host do domu
zástěru barevnou viděti, dobrá hospodyně
zástěru když někdo ztratí, prozrazení tajemství
zástěra zakrvácená, zločin
zástěrou obličej si zakrývati, znamená něco nestydatého
zástěru práti, zapírání.

Zastřelený
viz: mrtvý

Zástup
lidí viděti, velký shon

Zásuvky
vytažené vyděti, dědictví

Záškrt
zdraví

Zatčení
oplétání s úřady

Zátka
budeš utiskován

Zatykač
čísti, rozčilení

Závaží
získáš si vážnosti u lidí.

Zavdati
někomu, viz: připíjeti.

Závdavek
složiti, přijmouti, jistota

Závěj
do závěje zapadnouti, dluhy

Zavěrák
viz: nůž

Závěť
dědictví.

Záviděti
někomu, budeš někomu přáti

Závin
jablečný, narození dítěte

Závody
o cenu, viz: dostihy

Závora
na dveřích, důvěra
závora odstraněná, zloděj

Závrť
míti, dosažení vysokého místa

Zazděného
člověka viděti, věc nemožnou žádáš

Zázvor
závist

Zběh
vojenský, přísný trest

Zblázniti se,
viz: blázen

Zboží
mnoho viděti, hojnost

Zbraň
jakákoliv, nebezpečí, zbrojnice, totéž

Zbytek
nějaký viděti, zbytky jísti, nouze

Zdrávas
slyšeti, viz: modlitba

Zdraví
někomu přáti, spokojenost

Zdravým
se cítit, nemoc

Zdvihati
těžké věci, ulehčení

Zdviž
(lift), pohodlí

Zeď
vysokou viděti, nepřekonatelná překážka
zeď bílou viděti, hřbitov
zeď přelézati, viz: zloděj
na zdi choditi, něco nedovoleného
do zdi hlavou tlouci, zármutek, šílenství
zeď zbořenou viděti, nezdar
na zeď psáti, malovati, unečišťovati, nečisté touhy

Zedník
vybízí k trpělivosti

Zeleninu
viděti, jísti, radost z uzdravení

Zelí
bolení hlavy

Zelinář
zelinářka, hubování

Zem
země, na zemi, ležeti, spáti, bída, zem jísti, hlad

Zeměpis
cesta do ciziny

Zeměplaz
viz: had

Zeměžluč
viděti, píti, zdraví

Zemčata
viz: brambory

Zetě
svého viděti, přátelství

Zhřešiti
lítost

Zimu
cítiti, horečka

Zimnici
míti, zdraví
zimník, viz: kabát

Zimostráz
(keř), zima bude dlouhá

Zinek
viz: cink

Zisk
nějaký míti, ztráta

Zítra,
na zítřek se těšiti, zklamání

Zívati
mrzutost

Zjevení
nějaké viděti, poznáš, kdo ti nepřítelem

Zkamenělina
tvrdé srdce neobměkčíš

Zkoušeti
někoho, spravedlnosti se ti dostane

Zkoušen
býti, strach

Zlatému
teleti se klaněti, lakomství

Zlatiti
něco, nesuď podle zevnějšku.

Zlatka
nouze

Zlatníka
při práci nebo v kráme viděti,
vlídné zacházení

Zlatnický
krám, velký dar

Zlato
dobrý přítel

Zlatotepec
urážka přítele

Zlatovlásku
viděti, potěšení

Zlobiti se
smíříš se s nepřítelem

Zločin
spáchati, zlé následky

Zloděj
budeš obdarován

Zlomiti
něco, rozloučení

Zmije
zradí tě ženská osoba

Zmodrati
v obličeji, mrtvice

Zmrzlého
člověka viděti, křísiti, naděje tě nezklame!

Zmrzlinu
jísti, city tvé ochladnou

Zmýliti se
nepříjemnost

Znak
zemský, dlouhá cesta

Znamení
nějaké viděti, očekávej něco smutného

Známka
pro psa, náhrada, též daně
známka poštovní, čekej dopis

Známkovati
prádlo, muž dostane pořádnou hospodyni.

Známky
na vysvědčení, viz: vysvědčení

Známost
míti, opuštěnost

Známých
mnoho kolem sebe viděti, loučení

Zobák
dlouhý viděti, lichvářství

Zoufalce
viděti, zlé znamení

Zpátky
pozpátku choditi, nezdar ve všem

Zpěv
veselý slyšeti, zpívati, smutek, zpěv smutný , veselost

Zpěvák
zpěvačka, cesta k notáři

Zpověď
slyšeti, zpovídati se, všechno se prozradí

Zpovědnice
zvíš tajemství

Zprávu
nějakou obdržeti, jinému pověděti, novina

Zpronevěra
ztráta majetku

Zpustlého
člověka viděti, odpor

Zrádce
zraditi, buď opatrný ve volbě přátel

Zrcadlo
viděti, v něm se zhlížeti, někdo se ukáže ve své pravé podobě
zrcadlo rozbité, neštěstí za neštěstím

Zříceninu
viděti, zmařený plán, zmařená naděje

Zrní
viz: obilí

Zrzavého
viděti, faleš

Ztracenou
cestou nebo ztracenými uličkami choditi, budeš obtěžován věřiteli

Ztratiti
něco, nález

Zub
zuby zdravé viděti, potěšení
zuby zkažené, vyžrané, nemoc
zub vytržený nebo vypadlý, smrt milé osoby
zuby čistiti, dobré následky
zubů málo v ústech viděti, cesta k zubnímu lékaři

Zubní
lékař, velké příjmy

Zváti
viz: pozvání

Zvěř
dravou viděti, viz: zvíře

Zvěřinu
viděti, jísti, nemoc z nastuzení

Zvěřinec
chraň se zpustlé společnosti

Zvěrolékař
škoda na dobytku

Zvíře
zvířata viděti, nelidskost
zvířata neznámá viděti, máš neznámeho nepřítele
ve zvíře když se člověk změní, zlé následky

Zvon
na věži viděti, cesta na faru
zvon když padá ze zvonice, požár
zvon pohybující se viděti, ale zvonění neslyšeti, osoba vzdálená vzpomíná
zvon rozhoupávati, poplach
zvon puklý, rozbitý viděti, tajemství bude zachováno

Zvonek
malý, mnoho se nedozvíš

Zvonění
slyšeti, nezapomínej!

Zvonice
viz: zvon na věži

Zvoníka
viděti, pohřeb

Zvoniti
na zvonek, návštěva

Zvonky
modré trhati, důvěřuj!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama