Email - halova.zuzana@centrum.cz - Tam mi můžete psát dotazy, nápady, hodnocení, ...

Říjen 2014

Proč se na podzim listy zbarvují?

11. října 2014 v 16:27 | Zuzana |  Kecálek

Anotace a poděkování

V mé ročníkové práci jsem se zaměřila na to, jak je možné, že se na podzim listy zbarvují na krásné pastelové barvy jako je červená, žlutá, oranžová a hnědá. Velice mě to zajímalo, a protože zadání termínu padalo skoro na podzim, hodilo se mi to ještě víc. V PowerPointu jsem se zaměřila na jednotlivé listy z různých stromů a popisovala jejich vývoj od začátku až po jejich opadnutí. Zde ve Wordu jsem samozřejmě vypracovala to samé, ale spíš jako obsáhlejší text o tom všem a o tom, co se mi vše do PowerPointu nevešlo. Začínám samozřejmě takovým stručným úvodem, proč jsem si vlastně toto téma vybrala a jak mě vlastně napadlo. Dále pokračuji už samotným textem o tom, jak je možné, že listy opadají a dále konečně, jak je možné, že na podzim mění svou barvu. Pak jsem přiřadila malý obrázek Auxinu, což je látka, díky které listí na stromě setrvá.
Na závěr tohoto stručného shrnutí, bych ráda poděkovala mému konzultantovy (učiteli), kterým byla paní učitelka Pavlína Cankařová. Moc děkuji za snahu a ochotu, při mých občasných otázkách, které jste mi ráda zodpověděla a vždy jste si vyslechla všechny mé nápady a názory na mojí ročníkovou práci.

Obsah práce

Úvodní strana
Anotace a poděkování
Obsah práce
Úvod
Proč na podzim listí opadá?
Proč se na podzim listy zbarvují?
Zhodnocení práce
Zdroje

Úvod

Před samotným vlastním textem, bych chtěla připomenout, proč jsem si práci vybrala. Narazila jsem na toto téma náhodou. Jednoho dne jsem odcházela ze školy domů, ale ne obvyklou cestou jako každý den, ale nějak mě to táhle projít se kolem autobusové zastávky, kde jsem procházela po chodníku, vedle kterého jsou stromky. Ty byly celé poseté žlutým listím, a protože foukal vítr listí, co bylo na zemi se začalo zvedat nebo nové opadávalo ze stromů a já si říkala, jak je to vlastně možné, že listí ze stromů spadne a je v krásných pastelových barvách? A protože jsem už přes měsíc věděla o tom, že máme pracovat na ročníkové práci a já si vybrala, jako svého konzultanta učitelku přírodopisu krásně mi to pasovala do sebe! A tak jsem dorazila za svým konzultantem a naštěstí jsem dostala svolení pracovat na mnou zvoleném tématu.
Doufám, se moje práce bude aspoň z menší části líbit, a že to není úplná katastrofa.
Přeji Vám příjemné počtení!
Napadlo Vás někdy něco, co ve Vás vyvolalo spoustu otázek, na které Vám ale nikdo nemohl poskytnout uspokojivou odpověď? Ano, tak to má většina lidí. Ani já nejsem vyjimkou. Jako malá jsem jako každý měla spousty otázek. A teď tomu není jinak. Možná jich už nebývá tolik, ale když se nějaká objeví, určitě to stojí za to.
Nedávno mě například napadlo, proč se vlastně stromy na podzim zbarví do krásných pastelových barev? Proč zrovna v období, které všem přijde smutné a mnoho lidí v něm propadá depresi. Proč v období mnoha dešťů, plískanic a odcházejícího teplého sluníčka?
Je to přece jen období odumírání v přírodě, kdy umlkl zpěv ptactva, jen zřídka se ozve v dáli zakrákání vrány nebo hekot hejna stěhovavých hus, které letí vstříc slunci do jižních krajin. Jen ojedinělý bzukot hmyzu či zamávání motýlích křídel přeruší lesní ticho narušované jen šustotem listí pod nohama, které se volně vznášejí vzduchem a postupně vytvářejí na zemi hebký a krásně barevný koberec

Proč listy opadají?

Tak pestrou paletu barev, kterou podzim míchá, dokáže jen s pomocí změny venkovních teplot. Dále také s probíhajícími chemickými procesy v listech. Snad ani není potřeba zdůrazňovat, že každá rostlina spotřebuje každý den velké množství vody. Voda rostlině slouží nejen jako potrava, ale i jako transportní prostředek pro přepravu látek, které se načerpají z půdy. Velkou část vody pak rostlina opět odpaří.
Na příklad středně vzrostlá lípa, která je u nás skoro na každé louce a v každém háji. Lípa za den odpaří přibližně okolo šedesáti litrů vody. Pokud je ale venku opravdu velké horko, může tento objem vody mnohonásobně zvýšit a tím dosáhnout nepředstavitelného množství a to na příklad až čtyři sta litrů vody.
Strom vodu odpařuje prostřednictvím listů. Tzv. Průduchy, což jsou drobné otvory v pokožce listu. Kořeny rostlin takto odpařenou vodu neustále nahrazují. Ale to jen do doby, než přijdou mrazy. Když mrazy nastanou, příjem vody z půdy se prakticky zastaví. Ale výpar vody pořád pokračuje. Rostlina se proto musí zbavit svého listí, jinak by uschla. Opad listí probíhá na podzim. Jde o velmi dlouhý a složitý proces, kterému většinou předchází vznik odlučovací vrstvy na bázi řapíku. Ta je tvořena několika řadami buněk. Tvorbu této vrstvy iniciuje ethylen, který si rostlina tvoří sama.
Ethylen - CH2 = CH2
Podporuje opad listů.
Auxin - Způsobuje setrvání listu na stonku.
CH2COOH

NH
Ve většině případů nakonec list opadne. Z určitých okolností může dojít ke stárnutí a dokonce i odumření listu, aniž by se list odloučil. Tak tomu je na příklad u dubu. I po odumření list dlouho neopadá. Opad listu nastane až s tvorbou nových listů na jaře.
Na druhou stranu může list opadnout, i když neprojevuje známky stárnutí.
A jak strom vlastně pozná, že je na čase shodit listí z koruny a uložit se k zimnímu spánku? Jeho hlavní nápovědou je změna teploty a délka dne. Čím je totiž den kratší, tím jasnější dostává strom signál k přechodu do zimního spánku.

A proč se listy zbarvují?

Nejprve si povíme, co je to vlastně chlorofyl. Chlorofyl je zelený pigment, který je obsažen v zelených rostlinách, sinicích a dokonce i v některých řasách.
Na podzim dochází k izolaci javorových listů od zbytku stromu. Protože jsou ochuzeny o vlhkost a živiny, nemůžou vytvořit nový chlorofyl.
Starý chlorofyl se rozpadne, a proto mizí zelená barva. Když chlorofyl začne ubývat, začíná převládat oranžové a žluté barvivo, které je sice přítomné neustále, ale chlorofyl ho maskuje. Dále se také mohou tvořit barvy červené a nachové, které vznikají díky sérii chemických reakcí, kterých se účastní cukry. Cukry se v listech tvoří, když přibývá nočního chladu.
V letních měsících je plocha listu z více než z padesáti procent zelená. List obsahuje zelené barvivo = chlorofyl.
Ke konci léta je plocha listu z více než padesát procent v odstínech žluté nebo oranžové. V tomto období se chlorofyl začíná rozkládat a postupně mizí. Listy potom stárnou. Ostatní barviva, žluté a oranžové karotenoidy, jsou vůči tomuto rozkladu odolnější. A proto začne jejich zbarvení v listu vynikat, až postupně zcela převládne.
Karotenoidy = barviva rostlin, hub, řas, mikroorganismů a živočichů.
Na podzim je plocha listu z více než padesáti procent v odstínech červené nebo purpurové. Toto zbarvení způsobují antokyany.
Antokyany = ve vodě rozpustné pigmenty.
Podzim a zima. Plocha listu je z více než padesáti procent v odstínech hnědé. Hnědé zbarvení je způsobeno kombinací tříslovin a karotenoidů v listech. Proto je hnědá barva mnohdy výslednou barvou listů.
Třísloviny = hořké látky rostlinného původu obsažené v listu.

Závěr

Na práci mi docela záleželo a snažila jsem se, aby byla aspoň trochu dobrá. Budu ráda, když se bude líbit i tomu, kdo ji bude číst. Upřímně moc nevím, co bych do závěru měla napsat, protože bych o všem mluvila minimálně dvakrát a to mi přijde zbytečné.
Snad bych na závěr jen podotkla, že ročníková práce není sice nic, z čeho bych byla na začátku úplně nadšená, ale nakonec si myslím, že to není úplně od věci.

Na téma podzim

11. října 2014 v 16:15 | Zuzana |  Kecálek
Dnes jsem nevymyslela o čem psát na téma ,,Podzim'' tak mě napadlo, že bych zde mohla zveřejnit svou ročníkovou práci, kterou jsem nazvala ,,Proč se na podzim listy zbarvují?''
Součástí této práce je i prezentace v powerpointu, kterou jsem prezentovala před odbornou komisí a v níž je stručný obsah celé práce.
V dalším článku tedy bude Ročníková práce na téma ,,Proč se na podzim listy zbarvují?''
Chci ještě upozornit, že prezentace je mnohem stručnější , obsahuje obrázky a je asi i lepší k pochopení, takže následující článek bude spíše samý text a další článek bude samotná prezentace, ale to až potom, až se rozhodnu, v jakém provedení ji sem dám. Usmívající se

Řízení času

9. října 2014 v 19:06 | Zuzana |  Kecálek
= Time management
= Sada postupů, doporučení a nástrojů pro plánování času
= Lze rozdělit způsoby plánování na několik generací

1.Generace - Upomínky na určený čas pomocí alarmů (budík, počítač,...)
2.Generace - Plánování pomocí kalendáře či diáře
3. Generace - Strávit čas určováním priorit a hodnot. Vlastní řízení pomocí organizéru, PDA nebo počítače.
4.Generace - Zefektování všech výše uvedených bodů. Zavádí cíle, je kontrolní prvek systému a preferuje důležité úkoly nad těmi naléhavými.

Jak na TIME MANAGEMENT?

(V 10 bodech)


1. Dělejte věci podle stanovených priorit

Můsíte umět stanovit si priority. Každý by měl vědět, co je pro něj důležité a co naopak není. Stanovené priority musíte mít stále na mysli. Nedopusťtě, aby urgentní záležitost vytěsnila tu důležitou.

2. Delegujte povinnosti

= Co mohou dělat jiní, ať dělají jiní.
Není možné, aby jeden člověk dělal všechno. Na základě vašich zvolených priorit vyberte tu činnost, která je pro vás nejdůležitější - naplňuje vás a nejlépe ji ovládáte.
Veškeré ostatní povinnosti můžete delegovat dalším lidem. (Vykonají činnost lépe a rychleji, protože mají jiné priority, zájmy a možnosti.)

Nedůvěřiví lidé mají s tímto pravidlem největší problém, protože si myslí, že jsou nenahraditelní. Jinýmy slovy, oni vše udělají nejlépe a nikdo jiný to nedokáže tak dobře.
Slovy jednoho profesora - ,,Hřbitovy jsou plné těch, kteří si mysleli, že bez nich to nejde!''

3. Efektivně využívejte pomůcky

Snažte se využívat ty nejlepší pomůcky, které máte k dispozici. Ušetříte tím mnoho času.

4. Systematicky plánujte čas

Důležité je efektivně plánovat svůj čas. Nejlepší je při plánování používat mnoho plánovacích pomůcek. Nejrozšířenější je například diář nebo software. Pokud si své plány a povinnosti zapíšete a rozvrhnete, získáte tím ucelený pohled na vaší vytíženost. Snadno si tak doplníte další povinnosti a předejdete tak možné časové kolizi. Naopak při neplánování může dojít k již zmíněné kolizi, kdi si najednou ,,vzpomenete'' například na sjednané schůzky v tutéž dobu. Tímto způsobem vzniká spoustu stresu a spěchu.

5. Umět říkat NE

Toto je častý problém, lidé neumí říkat NE. Lidé se domnívají, že se jedná o odmítnutí, to ale není pravdou. Odmítáte nabídku, nikoliv člověka. Je proto důležité ujasnit si, co vám daná nabídka přinese za výhody a jaké vám naopak mlže způsobit nepříjemnosti. Říci Ne je důležité hlavně tehdy, když vás chce někdo připravit o čas, který máte určený na ddůležitější povinnosti.

Náš čas není o nic méně důležitější než kohokoliv jiného


6. Umět s věcmi ,,švihnout''

Ne všechny věci jste schpni udělat. Důležité je včas uvědomit, že některé věci/činnosti by někdo jiný mohl udělat mnohem lépe, rychleji a kvalitněji. Proto je velká výhoda včas si uvědomit, na kterou činnost se moc nehodíte.

7. Informovanost

Včasná a úplná informovanost je klíčem k dobrému zvládnutí času. Pokud jsou ale některé informace naopak neúplné nebo dokonce chybné - snadno dojde ke špatnému odhadu situace. Čas a úkoly si špatně rozvrhnete. Výsledkem může být časová nezvladatelnost a stres.

8. Rušivé vlivy


Velkým rušivým elementem mohou být například časté telefonáty, návštěvy, ...
Je potřeba, aby jste se těmto rušivým elementům uměli úspěšně bránit.

9. Časové rezervy

Vytvořte si ve svém plánu i časovou rezervu na neplánované a nečekané aktivity. Ideální je naplánovat si zhruba 60% času a zbývajících 40% si ponechat na případné spontální a neočekávané aktivity. Pokud ale ve svém plánu nemáte žádný časový úsek volný a nemáte ani časovou rezervu, mlže dojít k velmi nepříjemné situaci. Může dojít i k nezvládnutí všech zvolených cílů a ke stresu.

10. Uspořádejte si pracovní místo

Zdá se být jako maličkost, ale uspořádání a organisovanost pracovního místa, může být velmi zásadní. Vhodné prostředí pak vytváří podmínky pro efektivnější práci a především zamezuje zbytečnému a časově velmi náročnému hledání. Nepořádek často vzniká pouze tím, že nevíte, jak si věci na pracovním místě uspořádat. Někdy bývá systém vnucen (i podvědomě) kolegou či nadřízeným. Každý má však svojí individuální prostorovou inteligenci. Právě proto si musíte své věci na pracovním místě uspořádat vy sami.


Plánovat či neplánovat?

8. října 2014 v 14:24 | Zuzana |  Téma týdne
,,Má smysl něco plánovat?'' <- Tuhle otázky si pokládám pokaždé, když si něco naplánuji a samozřejmě to nevyjde!

Myslím si, že člověk, který si pokaždé něco naplánuje a nikdy mu nic nevyjde právě podle plánu, už pak ani nemá náladu něco naplánovat na budoucí dobu.

Například já... Jsem sice už starší, ale pořád jsem považovaná za dítě.
-> Mnohokrát už jsem se spálila a zklamala při plánování a rozhodování. Ale stejně! Pokaždé si představuji a plánuji, jak bych chtěla, aby něco dopadlo.
Tak přesně tohle bych napsala před pár lety. Ale dnes už neplánuji do předu vůbec nic!
A jakto? Začalo to takhle ...

Jednou, když jsem byla ještě menší holčička, která se těšila z nastávajících prázdnin jsem měla odjed na 14 dní ke své babičce do Příbrami (což bylo pro mě daleko od domova)
Pár dní před babičky příjezdem (jela si mě vyzvednout) mluvila s babičkou moje maminka. Dala mi babičku k uchu a ona mi říkala, co všechno budeme dělat. Půjdeme na tu obrovskou pizzu, co tady u nás dělají. Koupím ti ty šatičky, které se ti tak líbili a maminka na ně neměla penízky a půjdeme na koupaliště, kde mají tobogán. A byla jsi v zoo? Tak pojedeme i do zoo, Na Svatou horu a půjdeme se podívat na tetu do nemocnice (Teta dělala v kanceláři, kde kopírovala dokumenty a třídila poštu do schránek), tam se povozíme výtahem a teta ti okopíruje ruce.
Strašně jsem se těšila! Nemohla jsem dospat dne, kdy si pro mě konečně přijede babička a budeme mít na každý den nějaký program.

Den před odjezdem ...
Mamce volala babička a oznámila jí špatnou zprávu. Děda umřel! V tu ránu, jako kdybych dostala šok. Když mi to mamka oznámila, nemohla jsem se hnout z pokoje. Koukala jsem na fotky, které jsem z dědou jako miminko a holčička měla, pouštěla si videa a na kterých děda byl a poslouchala písničku, kterou mě děda naučil! K babičce jsem nejela, protože zařizovala věci kolem dědova úmrtí.

Čas rány zahojil a já chtěla plánovat pokaždé, když se naskytla nějaká přílžitost.

Současnost ...
Chtěli jsme s přítelem o letních prázdninách jed na motorce pod stany na víkend, navštívit na motorce některé hrady a zámky, nějaké to koupaliště. Měli jsme naplánováno kempování, vybraný stan, karimatky, spacáky a chladící box, které si koupíme. Jednou jsme vyjeli na nákup, po cestě jsme zastavovali u jedné cesty, která se nedalala projed a museli jsme se vrátit. Bohužel jsem ale při slézání z motorky zavadila o výfuk a spálila si nohu dost hluboko (popálenina 3st.) Nesměla jsem na sluníčko, do vody a pomalu jsem nemohla ani chodit, jak mě noha bolela. Museli jsme kempování, koupání i návštěvy hradů zrušit. Celý měsíc jsem seděla jen doma a koukala z balkonu, jak všichni chodí s plavkami na koupaliště a já nemohla s nohou ani na sluníčko natož do vody.
Tohle se mi stalo teď o prázdninách...

Samozřejmě se toho stalo mnohem víc mezi tím nepodařeným prvním a posledním plánem, ale tím vás tu nebudu zatěžovat- Tyhle dva mě nejvíce zklamali!

V naší rodině se tedy od prvního mého plánu vede jedno heslo/motto - chcete-li ->

Radši nic neplánovat a nechat to koňovi, ten má větší hlavu. Nějak se to vyvine a nějak to taky dopadne!


11 bodů k vítězství nad nachlazením!

8. října 2014 v 13:36 | Zuzana |  Kecálek

A je to tu zas!


Začínají studené a chladné dny plné dešťů a povětří. A s tímto počasím přicházejí rýmy, kašle, angíny, chřipky a tak dále.
Mám tu pár typů, která platí na běžnou virózu!
Předem chci říci, že každému na své nachlazení zabírá něco jiného. Já se chystám sem napsat to, co zabírá mě.
Zapomeňte na drahý čajíčky z lékárny jediné co si já kupuju v lékárně, když jsem nachlazená jsou nosní kapky, ale jinak už nic!

Tak tedy začneme! Usmívající se

1. Vyměňte drahé pastilky za větrové bonbóny!

Nekupujte si v lékárně různé pastilky na bolesti v krku a proti kašli (samozřejmě pokud pozorujete, že už vám po častém používání nezabírají.)
Dojděte si do krámu ve kterém běžně nakupujete a zeptejte se, jestli mají větrové bonbóny (např. Halls, Beskydky, Mint, Sněhulky, Hašlerky, Mentos, ...) Já ale doporučuji ANTICOL!

2. Nekupuj čaje jako je Coldrex!

Coldrex je sice dost rozšířený stejně tak, jako se začíná rozšiřovat Vick, ale upřímně ne každý na něj při každém nachlazení má peníze.
Jednodužší a levnější je jistě domácí čajíček, skoro jako od babičky!

Budete na něj potřbovat:
Zázvor
Med
Citron
A samozřejmě VODU Usmívající se


Postup je jednodužší než dojed do lékárny!
Nakrájíme si zázvor na kolečka (jako mrkev) a dáme si vařit vodu.
Citron si taktéž nakrájíme na kolečka, které zbavíme hořké kůrky. Do hrnečku si vložíme asi tak 4-5 koleček zázvoru a 2 kolečka citronu. Zalejeme horkou vodou a přídáme med podle toho, jak moc sladíme. No a čaj je HOTOVÝ! Usmívající se

Pokud nemáte možnost dojít si koupit zázvor a máte doma přímo čaj se zázvorem (v pytlíku) klidně použijte i to! (Není to sice tak účinné, ale jistě to prokáže podobnou službu)
Zázvor si můžete do čaje i nastrouhat, účinek bude o něco větší než když je nakrájený na kolečka.
A pokud nemáte rádi med můžete klidně místo medu přidat cukr. (Opět sice snížíte účinek, ale čaj by jste měli vypít s chutí a za tepla a ne ho ,,cucat'' dvě hodiny! Usmívající se

3. Pořád v teple!

Ať už musíte při svém nachlazení dělat cokoliv (ne každý si může dovolit ležet doma v postýlce a nechat se obskakovat)
A proto ještě jednou, pokud při svém nachlazení nemůžete zůstat doma a děláte už cokoliv, dbejte na teplo! ANO! -> Ať jste kde jste mějte vždy na sobě teplé oblečení i když bude svítit sluníčko a teplota venku bude jako babí léto. Stačí, když budete mít na sobě nějakou teplejší mikinu a hlavně nebudete bez ponožek!

(Když jsem byla nemocná, nemohla jsem ležet jen tak doma. Bylo zrovna babí léto, ale já stejně i když jsem se potila, nesundala jsem si mikinu ani omylem. Ještě jsem si na to dala teplý citronový čaj. Vypotila jsem se do 2 dnů a to tak, že jsem dodržovala přesně to, co vám sem teď píšu.)

4. Uděletje si domácí polívku!

Je skoro jedno jaká polívka to má být. Ale měla by být teplá a domácí! Udělejte si vývar, hrachovku, křenovku, špenátovku, slepičí polévku, ... Je to jedno!
Já osobně si při nachlazení nejradši dám ČESNEČKU!

A mám pro vás i recept, jak ji dělávám. (Samozřejmě si jí udělejte klidně podle svého Mrkající)
A co že to budete potřebovat?
3 stroužky česneku (Já dávám někdy až 6 stroužků - podle velikosti)
Lžičku sádla
1 Bujón (masox)
2 Vejce
Špetku majoránky
Špetku kmínu

A postup?
Do hrnce nalijeme vodu a necháme ji vařit. Jakmile začne voda vřít přidáme masox a lžičku sádla (pokud sádlo nemáte rádi nebo ho zrovna nemte doma stačí i kapka oleje) - jen aby to mělo nějaké ,,oko'' Vsypeme špetku kmínu a nastrouháme česnek. Dále přilijeme 2 vejce, které jsme před tím v hrnečku rozdmýchali. A nakonec přidáme špetku majoránky a na vyplé ploténce necháme dojít.
Já k polévce podávám chleba! Usmívající se


5. U všeho se potit!

Ať už budete pít čaj nebo jíst nějakou polévku, vždy se zabalte do deky a pořádně se vypoťte. V žádném případě pak nechoďte ven nebo někam, kde je zima! Minimálně 30 minut zůstaňte v dece a pak se pomalu ,,aklimatizujte'' bez deky a jen v mikině.

6. Nebojte se alkoholu!

Pokud máte možnost zůstat aspoň jeden den doma, určitě si neodpírejte alkohol! Nemám na mysli, že přijdete do potravin, koupíte si velkou vodku a na ex ji vypijete! NE!
Pokud doma máte víno udělejte si svařáček. A pokud doma máte rum udělejte si ,,Medvědí kojení''
Svařáček asi každý zvládne sám, ale málo kdo zná ,,Medvědí kojení'' právě jako ,,Medvědí kojení'' (Můžete znát i pod názvem ,,Medvědí mléko'')


Co je potřeba:
Rum (0,05 dcl)
Mléko (300 ml)
Med (2 lžičky)

Postup:
Do sklenice nalejeme mléko přidáme rum (může být i whisky). Obsah sklenice ohřejemne (Nevaříme) Na konec přídáme do teplého nápoje med a můžeme vypít.

Opět pijeme horké a jsme při tom zabaleni v dece nebo aspoň máme teplé oblečení!

7. Nepopotahujeme a vykašláváme!

Ať se děje cokoliv, vždy se pořádně vysmrkejte pokud cítíte, že vám v nose překáží rýma. A pokud najednou začne kašel, který nejde zastavit, ale vy cítíte, že se potřebujete vykašlat od hlenu - Snažte se co nejvíc můžete!

8. Bolesti v krku?

Pokud vás bolí v krku - Kloktejte sůl. A dávejte si zábaly. Studenou plenu (kapesnník) na krk, kterou zabalíte do teplého šátku. Mrkající

9. Vyvětrejte!

Každý den, co budete doma si v místnosti vyvětrejte. (Určitě jste si všimli, že když vyjdete někam ven, lépe se vám dýchá a máte menší rýmu.)
Proto si pokaždé vyvětrejte místnost, ve které budete ,,marodit''


10. Vitamíny!

Ať už jste zdraví nebo nemocní mějte dostatek vitamínů. Nakrájejte si třeba jablko nebo hroznové víno, banán, pomelo, pomeranč, mandarinku, broskev, ale i zeleninu! Udělejte si třeba nějaký salát! Ať už ovocný nebo zeleninový. Usmívající se

11. Vítězství!

Poslední bod ... Jakmile se cítíte o mnohem lépe a zdá se vám, že rýma ustupuje a že se vám i lépe dýchá jste na dobré cestě. Nejste jistě nemocní poprvé takže poznáte, kdy vám je lépe.
Jakmile se ale vyléčíte, nepodceňujte to! Pořád se teple oblékejte a nikde nebuďte na boso, pokud opravdu nemusíte.
V místě, kde jste odpočívali nechte aspoň hodinu pořádně vyvětrat, převlíkněte povlečení a v místnosti určitě ukliďte. Např. Vyluxujte, zameťte, utřete prach nebo místnost aspoň vystříkejte nějakou příjemnou vůní. Předejdete tak tomu, že se vám nachlazení vrátí zpátky a ochráníte tak i ostatní před nakažením, pokud již se to nestalo! Usmívající seMrkajícíSmějící se

Hodně štěstí nad bojem s nemocí!


Dlouhá nepřítomnost

8. října 2014 v 10:28 | Zuzana |  Kecálek
Zdravím Vás,
předem se chci upřímně omluvit, že jsem dlouhou dobu nebyla aktivní a nepřidala jsem skoro 4 měsíce ani čárku.
Není sice povinné vysvětlovat ,,Proč?'', ale je to asi tak ... Poslední článek jsem přidala v červnu, a jelikož jsme zařizovala celý květen a červen jsem zařizovala všechno kolem Slavnostního vyřazení. V červenci a srpnu - ano! Byly prázdniny a tak jsem též neměla moc času se věnovat svému blogu. (Naštěstí zde nejsou návštěvníci, kteří se sem vracenjí každý den :)) No a v září mi začala nová škola, která je náročná, stejně tak, jako každá nová škola (nový kolektiv, nové předměty, učení,...)
Samozřejmě, že čím jsem ve škole déle, tím víc je učení, ale jelikož jsem teď doma mám čas sem zase přidat nějaké to písmenko.
Takže se ještě jednou omlouvám, ale bohužel nebyl čas, ani nápad o čem psát.